nabízí nové možnosti, nové příležitosti...Váš nový život

Academy je vzdělávací agentura, se sídlem v Zábřeze na Moravě, která se zabývá výukou angličtiny, němčiny, ruštiny, italštiny a francouzštiny a dále překladatelskými službami. Při své výuce využívá klasické, osvědčené metody výuky, v kombinaci s metodou CLT (Communicative Language Teaching). Dále se specializujeme na ONLINE výuku výše uvedených jazyků

......student se tedy setkává s tradičními metodami výuky, které mu jsou známy ze školy, a dále s přístupem CLT. Metoda CLT je založena na konverzaci, komunikaci či poslechu dialogů na témata, která aktuálně studenta či třídu zajímají a studenti tak mají motivaci o nich hovořit


neučíme tedy studenta za každou cenu slovíčko "tapeta" protože je napsáno zrovna v učebnici na str. 13 v rámci slovíček, ale spíše se zajímáme o jeho profesi, obor, který studuje, koníčky či rodinný život a věnujeme se těmto tématům, o kterých má student zájem hovořit a zde objevujeme novou, aktuální a praktickou slovní zásobu
cílem není naučit se dané slovíčko anglicky, pak česky a pak si uvědomit skrze češtinu jeho význam, jde o to z anglického slovíčka pochopit rovnou jeho význam, bez potřeby použití jeho českého ekvivalentu